Унищожава ли капитализмът природата? Изглежда точно обратното

Време за четене: 2 минути

Капитализмът пази, а не унищожава природата. Снимка: Robert Lukeman, Unsplash


Капитализмът унищожава природата е един от често срещаните лозунги сред екоактивистите. Дали това е така?

Съпоставка между две от основните класации по двата показателя показва точно обратната връзка. Държавите с по-свободна икономика имат по-високо ниво на опазване на околната среда.

Капитализмът пази, а не унищожава природата.
На показаната графика са поставени позициите на 172 държави.

По хоризонталата са подредени държавите от най-„зелени“ до най-замърсени; а по вертикалата – от най-свободни икономики към тези, в които има най-малко свободен капитализъм.

Диагоналът е видим, но за повече яснота може да разделим графиката на четири квадранта. Вижда се, че мнозинството държави са в долния ляв квадрант (свободна икономика и чиста природа) и горния десен (липса на капитализъм и замърсена природа).

Вижда се, че има 19 държави, в които икономиката е свободна, но природата е замърсена (в долния десен) и 23, в които природата се опазва, без да има свободна икономика. Останалите 130 държави спазват корелацията.

В долния ляв ъгъл например е Швейцария – на първо място в индекса за опазване на околната среда и 4-о място по свободна икономика.

Ирландия е 9-та в „зеления“ индекс и 6-та в „капиталистическия“, а Нова Зеландия – 17-та по опазване на природата и 3-та по свобода на икономиката.

В горния десен ъгъл са държави, като Нигер (172 по околна среда/160 по капитализъм), Босна – съответно 158 и 91 място или Китай съответно 120 и 110 място. България е в средата на тази класация, за щастие, в долния ляв квадрант – на 30-о място по опазване на околната среда и 47-и по капитализъм, като делим „зеленото“ 30-о място с Коста Рика, които обаче са чак 57-и по капитализъм.

Използваните данни са от Индекса за икономическа свобода, който издава фондация Heritage.org и отчита фактори, като върховенство на частната собственост, качество на съдебната система, ниски данъци, ниски регулации върху труда и търговията и др. Данните за околната среда са от университетите Yale и Columbia и техният Environmental Performance Index, отчитайки фактори, като чистота на въздуха, качество на водата, биоразнообразие, опазване на горите от изсичане и др.

 

Сподели
Теодор Караколев
Теодор Караколев

Теодор Караколев е журналист и изследовател на историята на архитектурата. Прави материали за култура и изкуство в сайта "Под тепето", като има опит и в редица други национални и пловдивски медии. Занимава се с изследване и популяризиране на архитектурата между двете световни войни във фондация "Български архитектурен модернизъм". Завършил "Изкуствознание и артмениджмънт" в НБУ с дипломна теза "Архитектура на православните храмове в България между двете световни войни". 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *