21

Хипократ е най-великият лекар на Античността, още наричан баща на медицината и смятан за една от най-значими фигури в областта на медицината. С името му се свързва Хипократовата клетва. Известни Хипократови принципи са: „На първо място не причинявай вреда“ („Primum non nocere“) и „Изкуството е вечно, а животът – кратък“ („Ars longa, vita brevis“). Според биографичните данни за него той е бил обучен в лечителския храм на остров Кос (където е роден през 460-те г.пр.н.е.) и може би е бил ученик на Херодик. Хипократ странства много преди да се установи в Кос да практикува и преподава медицина. Работите приписвани на Хипократ, наречени още „Хипократова колекция“, наброяващи около 70 и писани между 430 и 200 пр.н.е. Смята се, че в действителност може би около 6 са негови, а всъщност колекцията е остатък от голямата библиотека на медицинското училище на остров Кос. Неговото обучение вероятно е повлияло други автори в посоката на неговите идеи, които отричат суеверията, божествения произход на болестите, също и магията на примитивната медицина и по този начин поставят основите на науката медицина. Малко е известно за живота на Хипократ, но някои от неговите постижения като медик са документирани от Аристотел и Платон. Хипократ умира през 377 пр.н.е в Лариса, Гърция.
Facebook Comments Box