Александър Спирдонов

Александър Спирдонов е бакалавър по политически науки и философия от Мадридския университет “Комплутенсе”. Има научни и публицистични статии в списания в Испания, България и Русия на философска и историческа тематика.