Нашите автори

Нашите автори

Георги Драганов е създател и редактор на сайта „Война и мир“. Завършил НГДЕК „Константин Кирил Философ“ и Международни отношения в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има опит като учител и журналист, в момента работи като проектен мениджър в IT сектора.

Профил във Facebook и TwitterВсички публикации.


Деница Аврамова-Драганова работи като бизнес анализатор в сферата на телекомуникациите. Следва магистратура „Финанси“ в Нов български университет; има бакалавър „Връзки с обществеността“ от СУ „Климент Охридски“. Има опит като репортер и пиар експерт. Вярва в свободния и разумен избор.

Профил във FacebookВсички публикации.


Светослав Стамов е магистър по Антропология в университета Дюк, Северна Каролина. В периода 2004-2006 г. работи в УНС (UNC, University of of North Carolina at Chapel Hill) като координатор на научни изследвания. През 2009-2010 г. е преподавател по историческа антропология в бакалавърската програма на Duke University. През 2015 г. е координатор на научни публикации и литература в Pearson Education Canada. В момента е проектен консултант на Harvard Medical School, департамента по популационна генетика. Публикувал е изследвания от областта на историческата антропология и e бил част от екипи, извършвали изследвания в областта на популационната генетика и публикували резултатите си в утвърдени англоезични научни издания. Докторалният му тезис, както и част от научните му публикации в областта на антропологията, могат да бъдат прочетени тук.

Профил във FacebookВсички публикации.


Тома Петров Ушев е християнски апологет и публицист с фокус на интересите си върху археологията на Светите земи и византийското културно наследство. Използва библейската типология като философски метод за разбиране на историята и анализ на процесите в икономиката и международните отношения днес. Преводач и автор на научно-популярни текстове.

Профил във Facebook. Всички публикации.


Цветозар Йотов е завършил бакалавър по археология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2013 г. През 2016 г. защитава магистърска теза по средновековна археология на тема „Поява и развитие на централните места във Влахия през ХIV–ХV век (по археологически данни)“. Работил като специалист археолог на редица редовни и спасителни разкопки. От 2015 г. e на работа в Регионален исторически музей – София, като понастоящем заема длъжността на гл. уредник в отдел „Фондове“. От 2019 г. докторант към Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ (София). Има специален интерес към българското културно-историческо наследство в земите на север от река Дунав. 

Профил във FacebookВсички публикации.


Сергей Петров-Араджиони е български политолог с украински произход. Председател на Младежка асоциация по политически науки (2017-2019), гост-лектор на различни конференции, в това число и международни.

Профил във Facebook. Всички публикации.


Теодор Караколев е журналист и изследовател на историята на архитектурата. Прави материали за култура и изкуство в сайта „Под тепето“, като има опит и в редица други национални и пловдивски медии. Занимава се с изследване и популяризиране на архитектурата между двете световни войни във фондация „Български архитектурен модернизъм“. Завършил „Изкуствознание и артмениджмънт“ в НБУ с дипломна теза „Архитектура на православните храмове в България между двете световни войни“. 

Профил във FacebookВсички публикации.


Даниел Георгиев e завършил ЕГ „Иван Вазов“, гр. Пловдив с испански и руски език. В момента е студент последна година по дентална медицина. Обича да пише за политика и за личната ни отговорност като граждани на този свят. Учи и работи за свободата и помага на хората да се усмихват по-често.

Профил във FacebookВсички публикации.


Ясен Овчаров е строителен инженер. Завършва Университета по архитектура, строителство и геодезия – София през 2016 г. и Висше строително училище Любен Каравелов – София през 2020 г. Работи като консултант в частния сектор. Интересува се от история, социология, политика и икономика.

Всички публикации.


Микротрибуна „силно любят и мразят.“ Принципите са им по-важни от текущите идеологически постулати. Вярват в Realpolitik, определяна от един-единствен вектор: добруване на българщината във всичките ѝ еманации. Търсят резултати за общото, а не за имената си, които не са и нужни, за да се качиш на Микротрибуната.

Страница във FacebookВсички публикации.


Дамян Господинов е получил гимназиалното си образование в СУ „Иван Вазов“, което завършва през 2020 г. с отличие. Следва в Юридическия факултат на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност Право.

Профил във Facebook. Всички публикации.