Македония

Македония е историческа област от българското етническо землище. към днешна дата по-голямата част от нея е извън българската държава