Икономика и данъци

Казват, че човек, не може да избяга от смъртта и от данъците. Със сигурност можем да обсъждаме и двете и да се борим да намалим и ограничим вредното въздействие и на двата феномена.