Емануил Спасов

Емануил Спасов е завършил НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ". Следвал е Японистика в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Преводач на свободна практика.

Как ранните християни спасяват животи и разпространяват Евангелието по време на епидемиите

Християните, изправени пред коронавируса днес, би било добре да си спомнят как безкористната любов на ранната църква е помогнала за разпространението на Евангелието в свят, много по-враждебен към посланието на Исус, отколкото нашият свят днес. Християнството се разпространява изправено срещу гоненията по много причини, но в два случая се разпространява в разгара на смъртоносни епидемии — защото християните рискуват живота си, за да спасят другите.