Политическа теория

Политиката почива на идеология и добрите политици и партии са тези, които са предсказуеми, защото следват определени идеи. Тук можете да намерите такива идеи, които считаме за полезни и благотворни.