Георги Цветанов

Георги Цветанов е възпитаник на Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“, преводач и студент по класическа филология в Университета в Рим „Ла Сапиенца“. Научните му интереси са основно в областта на военната и религиозната история на Древен Рим.
Римляни, граждани, св. Павел, евреи

Свети Павел – римски гражданин

Време за четене: 6 минути Показателен случай за разбирането на римското гражданство е Свети Павел – евреин, родом от Тарс, напълно елинизиран, който е римски гражданин от самото си раждане. Проповядва в Йерусалим, когато в 57 г.сл.Хр. еврейското население започва да се бунтува и предизвиква неговото задържане. По това време губернатор на Юдея е Порций Фест. Заведен пред трибуна Лизий, който е готов да заповяда да го бичуват, Павел заявява, че е римски гражданин. Трибунът, обезпокоен, заповядва Павел да бъде освободен незабавно, понеже никой римски гражданин не може да бъде изтезаван, преди да е налице съдебен процес.