Иван Думиника

Д-р Иван Думиника е доктор на историческите науки, Председател е на научното дружество на българистите в Република Молдова.

Quo vadis Тараклийски университет?

След като на заседанието на Правителството на Република Молдова, състояло се на 13 юли 2022 г., Тараклийският държавен университет „Григорий Цамблак” (ТДУ) беше изключен от списъка на университетите, които трябваше да бъдат ликвидирани чрез поглъщането им от други големи кишиневски университети, все пак в обществеността остана въпросът към къде отива (Quo vadis) и какво е бъдещето за този ВУЗ предвижда Министерството на образованието и изследванията.