Адрияна Спасов

Андрияна Спасов е българка от село Желюша. Родителите ѝ са от село Куса Врана, което е близо до ждрелото на река Ерма. Завършила е основно училище и гимназия в Цариброд. Завършила е История в Софийски университет "Св. Климент Охридски". По професия е учител по история. През 2018 г. се присъединява към движението "Одбранимо реке Старе планине" (Да защитим реките на Стара планина), което се противопоставя на строежа на над 80 мини ВЕЦ-а с дълги и широки цевки, които бяха в план да се строят в царибродската, пиротската част на Стара планина, в община Бабушница и в ждрелото на река Ерма.