Борислав Боев

Имиджовият проблем на ядрената енергетика

Имиджовият проблем е един от големите дертове на ядрената енергетика. Тя остава най-сигурният и безопасен метод за производство на енергия. Обърнете внимание кои енергоизточници водят класацията - въглища и петрол. Дори биомасата, която е брандирана от различни природозащитни и екологични организации като "енергията на бъдещето", е по-вредна. Но аз ще се спра върху имиджовите проблеми, които "изяждат" всеки научно-технически напредък в ядрената индустрия.