Димитър Ганчев

Димитър Ганчев е един от Интернет-пионерите в България. Роден е на 7 август 1971 г. Син е на писателя Марко Ганчев. Участник в осъществяването на демократичните промени в България чрез Федерацията на независимите студентски дружества (ФНСД). Бил е системен оператор на един от първите BBS-и в България – BBS (от Bulletin Board System) бяха единственият начин за достъп до предшественика на Интернет – световната мрежа ФайдоНет. Работил е по осигуряване сигурността на мрежите и комуникациите на МВР. До юни 2008 г. е съсобственик и управител на Интернет-доставчика BOL.BG, основан през 1993 г. като втория в страната Интернет-оператор. От 2002 до 2012 г. е член на Съвета по информационни технологии и на Комитета по номинациите за наградата „Джон Атанасов“ към Президента на Републиката. Главен секретар на Интернет общество - България.