Ивайло Тинчев

Ивайло Тинчев е анализатор и защитник на традиционното семейство и християнските ценности и култура. Той е председател на Управителния съвет на Национална асоциация "Поход за семейството", която стои зад организирането на едноименното събитие за защита на брака от един мъж и една жена, и на правата на родителите и децата без да се противопоставят. Оглавява също и Сдружение "Избор за живот".
Истанбулската конвенция като лакмус за демокрацията и бъдещето на ЕССР*

Истанбулската конвенция като лакмус за демокрацията и бъдещето на ЕССР*

Парламентът на Европейския съюз на социалистическите републики (ЕССР) реши, че Истанбулската конвенция трябва да се приеме за цялата територия на съюза, без значение, че определени държави не желаят това поради противоречие с конституциите им или поради решения на местните законодателни органи, основани на народната воля.