Жасмин Първанов и Йордан Георгиев

Жасмин Първанов е адвокат по професия и председател на „Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции – Авитохол“, създадено през 2012 година в град Варна. Организатор на ежегодни средновековни събори, фестивали, изложби и събития в различни градове на страната. Йордан Георгиев е член на Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции. Гимназиален учител по история по професия и археолог по висше образование. Участва в исторически възстановки от 2016 г.

Средновековната история на живо: аспекти и методи при осъществяването на средновековни исторически възстановки в България

Възстановките в България засягат епохите на Античността, Средновековието, Възраждането, борбите за национално освобождение и войните за национално обединение от XIX–XX век. Равни по брой са историческите възстановки на събития от XIX–XX век и средновековните възстановки с голям брой участници в тях, докато по-малко на брой са античните възстановки.