Румен Евтимов

Румен Евтимов е внук на Крум Гопов, един от основателите на ВЗРО "Въртоп" и автор на книгата "Годен за терористически акции". В приложение към книгата е представена оперативната разработка "Кобра", водена от ДС през 1951 - 1957 г. срещу Крум Гопов, един от основателите и ръководителите на "Въртоп". Разработката показва не само отношението на комунистическата власт към "бившите хора" с национално-патриотични възгледи, но и технологиите и методите, използвани от службата. Публикувани са документи от досието, свързани с историята на националноосвободителната организация.

Пиротският процес срещу въртопци

На 20 ноември 1926 г. в Пирот започва т.н. "Пиротски процес срещу въртопци". През ареста минават близо 400 царибродчани като 30 са задържани дългосрочно. Петнадесет души са дадени на съд по Закона за защита на държавата.