Румен Попов

Румен Попов е роден през 1999г. в София. Завършил е НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ" и в момента е студент трети курс, специалност "Право" в ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски".

Вот на доверие и вот на недоверие

Живеем в интересни политически времена - такива, в които всяка една възможност за политическо действие, изрично разписана в Конституцията и законите ни, бива изпитвана, а понякога дори и нови казуси идват на дневен ред. Тук ще разгледаме две такива процедури, които хем са понякога банални, хем политиците се пазят от тях. Става дума за вотовете на доверие и недоверие, белязали кариерите на не един политик в най-новата ни история.