Теодор Борисов

Теодор Борисов е доктор по история, асистент в Института за исторически изследвания - БАН. Спортен журналист на свободна практика с 15 години стаж и множество публикации в различни български и чуждестранни медии.
Футболисти от два софийски отбора - "Левски" и "Славия" и пловдивския "Ботев".

Футболна София между Двете световни войни

Днешният статут на футбола като най-популярен спорт и социален феномен трудно подлежи на оспорване. Огромният интерес към него във всички части на земното кълбо неслучайно е накарал журналисти и фенове да го определят за „Цар на спортовете“. Продукт на градската култура, футболът преминава през сложна еволюция, за да достигне до текущия си статут на бизнес за милиарди. Настоящата статия има за цел да покаже отношението на софиянци към най-популярния спорт в периода между двете световни войни и да оцени доколко той е бил неразделна част от тяхното всекидневие, какъвто е случаят с техните потомци.