Йордан Гергов

Йордан Гергов e програмист по професия. Има голям интерес към българската история. От малък има желание освен да играе игри, да ги и създава. Опитва се да съчетае интересите си в сътворяване на игри за българската история.