Георги Дракалиев

Георги Дракалиев е д-р по история и общински съветник в гр. Бургас.

Доброволно или насилствено изселване?

Писмо, отправено до гръцкия вицеконсул в Бургас, с копие до бургаските представители на Англия, Франция, Италия, Белгия и Турция. Изпратено на 21.05.1924 г. от бежанци от ениджевардарските села, по повод изявление във в-к "Бургаски фар" на вицеконсула, че те доброволно са се изселили от Гърция.