Доброволно или насилствено изселване?

Време за четене: 2 минути

Писмо, отправено до гръцкия вицеконсул в Бургас, с копие до бургаските представители на Англия, Франция, Италия, Белгия и Турция. Изпратено на 21.05.1924 г. от бежанци от ениджевардарските села, по повод изявление във в-к „Бургаски фар“ на вицеконсула, че те доброволно са се изселили от Гърция:

„Живота ни, като българи в Гърция стана непоносим. От 1913 до 1919 година насам систематично се избиваха първи и събудени българи, или се заточаваха из островите на стара Гърция, обречени на явна смърт. Отнеха ни църквите и училищата, на свещеника ни, поп Козарев пред очите ни му измъкнаха брадата и мустаците. От всеки войник, или грък бежанец получавахме ежедневно побоища и заплашвания. Дъщерите, сестрите ни и жените ни се обезчестяваха от стражарите и войниците пред очите ни. Настаниха бежанци в къщите ни, които обсебиха всичката ни покъщнина, дребен и едър добитък и нас малтретираха.

Взеха ни нивите, сеидбите и лозята и ги ожънаха и обраха плода, а нас оставиха да гладуваме. Като не ни оставиха нищо, а само ни оставиха на произвола на съдбата, ходихме да се оплачем пред по-големото началство – Номарха – но ни се каза: Вий нали сте българи, какво чакате, та не сте заминали за България, както правят турците? А напоследък ни изпратиха по един взвод войници по селата, събра ни офицерът в училището и там ни изтезаваха най-зверски, че сме имали скрити пушки. Бучеха ни с гвоздей и ни поливаха гърба с врял шарлаган.

Ние мислим представителите на културна Европа да дойдат при нас да видят обезчестените ни девици и изнасилени жени, да видят раните ни от гвоздеи и изгорените ни гърбове от полетия ни врял зехтин и се уверят в гореизложеното, за да се убедят до каква културност е напреднала Гръцката държава и с какви варварски средства си служи, за да прогони инородния елемент – българина от пределите си.

Бежанци от селата:

село Дамян: Таси Кръстев, Иван Кръстев – 13-членно семейство, Атанас Троянов – 6-членно семейство, Христо Кръстев, Пеню Кръстев, Трифон Кръстев, Иван Кавадаров – 13-чл.семейство, Христо Димитров Пешов, Димитър Трифонов, Атанас Димитров, Иван Трифонов Пешов, Трифон Ив. Пешов, Атанас Трою Митков, Стоян Д. Миков, Никола Кръстев, Димитър Н.Кръстев, Тодор Чунев, Апостол Тодоров Чунев, Димитър Ан.Айзър, Диню Глухчев;

село Геракарци: Христо Козарев, Коста Козарев, Динко Русев, Атанас Русев, Трою Ментчов, Иван Ментчов, Пею Ментчов;

село Аларе: Тодор Зейлянов, Рован Зелафър, Кръстю Зелеменов, Иван Лапа Димитров;

село Дъбово: Никола Кьосев, Димитър Чапаров, Васил Балинов, Михо Балинов, Киро Куримитров, Лазар Чапаров, Христо Дили, Ботко Дили, Христо галаганов, Трайко Сопанджиев, Григор Кьосев, Никола Бахчаванов, Лазар Карамитров.

Сподели
Георги Дракалиев
Георги Дракалиев

Георги Дракалиев е д-р по история и общински съветник в гр. Бургас.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *