Ефим Ушев

Ефим Ушев е главен редактор на "Златоградски вестник".

Житие на Кирил Философ: Родом съй Блъгарин

Житие преподобнаго отца нашего Кирила Философа благослов. Сего преподобнаго оца нашего Курилла отечество имяше тръславныи и великий град Солун въ нем же и роди се. Родом сый Блъгарин. От благоверныи и благочестивы родителей роди се. Имя же оцоу его Львь.
Гръцки президент - българка

Новият гръцки президент е „наш човек“, родом от Ени кьой, Ксантийско

Първата жена-президент на Гърция ще встъпи в длъжност чрез съответната церемония в петък, 13 март 2020 г.  Катерина Сакеларопулу (Κατερίνα Σακελλαροπούλου) е родена на 30. 05. 1956 г. и по произход е от българското гръкоманско с. Ени кьой (бълг. Кръстополе,) а от 1926 г. преименувано със закон като Ставропули, намиращо се в южните Родопи в Гърция.