Филип Конов

Филип Конов е студент по философия, завършил паралелка със съвременни и класически езици в СУ за ХНИ "Константин Преславски" град Варна. Интересува се отделно от психология, богословие, занимава се с японски език. Има две рецензирани публикации под формата на статии, първата от които се казва "Културният марксизъм и неговото бъдеще", която е в сборник на университета му ВТУ "Кирил и Методий", публикуван в сайта на съответния университет, а втората му публикация е също в сборник и се казва "Философия на национализма". В сферата на философията се интересува най-вече от онтология, етика, социална философия, политическа философия и епистемология.
Навлизането на модерни техники и машини в образованието в България не гарантира други липси - като недостатъчното епистемологическо мислене. Снимка: Kenny Eliason, Unsplash

Липсата на епистемологическо мислене в образователната система

Една от целите на образованието е – или поне би трябвало да бъде – това да разбираш как всъщност се стига до един факт (бил той строго научен или не), как всъщност се формира съответната теория, как може да се коригира и/или надгради, както и това да разбираш дали изобщо дадени теория и/или твърдение са верни. Това са и части от критическото мислене.
Българското Министерство на образованието все по-често политически украсени материали на учениците.Снимка: Nick Fewings, Unsplash

Бои ли се МОН от етническа нация?

Това е задача по гражданско образование за 11-ти клас. Социалният инженеринг върви яростно. И ще кажа следното - някак си е доста противоречиво да искаш мултиетническа държава и същевременно с това хората да имат чувство за общност. Защо?