Калин Иванов

Калин Иванов е завършил НГДЕК през 2022 г., защитавайки дипломна работа на тема „Българският държавен пропаганден инструментариум през призмата на бойния марш и войнишката песен 1908-1944 г.“, понастоящем студент първи курс в СУ, със специалност „История“ с научни интереси в сферата на военната история, пропагандата, военния церемониал и бойния марш. Част от студентски клуб „Кан Кубер“ и Сдружение БРЦК.