Пламен Павлов

Пламен Павлов е завършил история във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (1982), където от 1984 г. преподава история на Византия и средновековните балкански държави. От август 1998 до март 2002 г. е председател на Агенцията за българите в чужбина към Министерския съвет. Пл. Павлов е автор на около 150 научни студии, книги, учебници, енциклопедични издания. Стихове публикува във в. “Пулс”, “Литературен вестник”, “Литературен форум”, алманасите “Янтра”, “Светлоструй” и др. Член на литературното сдружение “Света гора” - В. Търново. От юни 2003 г. е автор и водещ на предаването за история и култура “Час по България” на телевизия “Скат”.
Юдейската война - Богатствата на Йерусалим биват изнесени от римските легионери след победата в Юдейската война. Детайли от Арката на Тит, Рим. Снимка: Георги Драганов

За старобългарския превод на „История на Юдейската война“ от Йосиф Флавий

Време за четене: 8 минути "Историята на Юдейската война" от Йосиф Флавий е сред блестящите произведения на античната литература, а стойността й на историко-литературен труд е изтъквана неведнъж през почти двете хилядолетия от нейното написване. Забележителният писател, историк и поет от I в. е участник в известното антиримско въстание в Юдея (67-73 г. от Р. Хр.).