Владислав Димитров

Владислав Димитров е завършил Профилираната езикова гимназия "Никола Й. Вапцаров" в гр.Шумен. В момента е студент по право в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Член на СК Спаичъ и център за еврейско-българско сътрудничество "Алеф". Политически се определя като десен центрист.

Ако машината на времето… Шумен и отвъд, март 1943 г.

Историографското есе проблематизира антисемитизма и разглежда положението на българската еврейска общност в периода на 40-те год. на XX век с акцент върху еврейската общност в град Шумен. Там искам да бъде пратен от машината на времето – дали няма да бъда стреснат от нещата такива каквито са, или моят поглед на непосредствен наблюдател няма да носи никакво преимущество, защото ще си остава един от многото погледи обхващащи по различен начин, гледащи под различен ъгъл на събитията.

Извън комунизма? Две семейни истории „отвъд“ границите на НРБ (ок. 1968-1971 г.)

Тук разглеждам въпроси от микроисторическите, семейни измерения на два важни аспекта от съществуването на комунистическия режим в НРБ – образование (чрез една специализация за „Балкантурист“ в ГДР през 1970-1971 г.) и военна служба (положението в казармата, командването на военните, участие в интервенцията в ЧССР от 1968 г.) на двама младежи. Разказите бележат няколко „отвъд“ – съзрявания (преходи от юношество), пътувания и условни „излизания“ от режима, които по особен начин разкриват допълнително устойчивостта на политическите клишета и зависимости.