Александър Тацов

Александър Тацов е роден през 1950 г. в София. Работил в ТУ-София, катедра Съпромат, а от 1995 г. досега - предприемач в областта на технологиите. Има дългогодишни проучвания в областта на националната и световна военно-политическа и културна история

Длъжници ли сме на Русия?

Очевидният извод от тази теза е, че трябвало винаги да се подчиняваме на Русия, защото тя знаела най-добре какви са българските интереси.  Остава обаче неясен един въпрос: Тогава кого освобождаваха повече от 200 000-те убити български войници, офицери и опълченци през епопеята на петте войни, свързани с идеята за Национално освобождение и обединение (1885 -1945)?
Коран, ислям

Зараждане и извори на Исляма, Петте стълба, съвремения обществен морал

Материалът представлява кратко изложение на генезиса и догматиката на Исляма. Това, по мое мнение, е информация абсолютно необходима за съвременния човек, за да може да се ориентира в една сложна материя и да осъзнае поне част от проблематиката, свързана с мястото на тази световна религия в съвременния свят.