Димитър Бозов

Димитър Бозов е магистър по стопанска история стория в London School of Economics and Political Science. Има интереси в сферите на икономическото развитие, политическата теория и историята. Понастоящем се занимава с бизнес анализ в строителството.
Знамето на Абхазия се вее до църква. Снимка: Андрей Метелев, Unsplash

Защо Абхазия и Южна Осетия са Грузия

ростирайки властта си над почти цял Кавказ, грузинските царе започват да финансират строежи на църкви и манастири по целия познат свят. Единственият останал действащ такъв манастир, който не крие грузинското си минало, е Бачково.