Димитър Драгнев

Димитър Драгнев е класически филолог, в момента докторант по старогръцка литература в СУ "Св. Климент Охридски". Преподава латински език в няколко столични училища, води курсове по древни езици и е организатор на Лятната школа по класически езици.

Cui prodest да сме по такъв начин несериозни?

Време за четене: 3 минути Със своите стенописи от Сътворението до Второто пришествие, които изпълват предела на човешките представи, Сикстинската капела на Микеланджело ме отвежда към вечността, в която няма минало, настояще и бъдещe.

История „славнобългарска“ – вода в мелницата на Държавна сигурност

Време за четене: 5 минути През последната година в интернет упорито се разпространява една „статия“, която цели да покаже, че всъщност св. Паисий Хилендарски и Зографски (чиято памет честваме днес на 19. юни) е написал не „История славянобългарска“, както знаят всички българи в последните повече от 250 години, а „История славнобългарска“. Това писание (към което умишлено не поставям линк тук) всъщност трудно може да се нарече статия, защото в него липсват научни аргументи, а написаното очевидно е плод единствено на фантазията на автора.