Димитър Събев

Димитър Събев е икономист и журналист, който изследва проблемите на економиката – пресечната точка между природа, пазар и култура. Автор е на книгите „Унизената Земя“ (2010), „Саламандър“ (2016) и „Маркетинг, потребление и икономически растеж“ (2021). Носител е на награди за разследваща журналистика и журналистическа етика. Доктор по икономика от УНСС с дисертация на тема Икономически (де)растеж. В момента работи в Института за икономически изследвания при Българската академия на науките.

Инфлацията и заетостта

Ускорилата се през последната година инфлация подкопава спестяванията и доходите на населението в България, но съвпада по време с внушителен ръст на производството и с исторически висока заетост. Това не е парадокс. Макроикономическата теория отдавна познава връзката между равнището на цените и нивото на безработицата, най-често обозначавайки я като „Крива на Филипс“.