Драгомир Йорданов

Драгомир Йорданов е доктор по история и бакалавър по география. Работи в областта на историческата география и картография. Интересува се главно от темата за българските граници в Ново време – тези на Третата българска държава, на Българската екзархия и на българското етническо землище, в която са и главните му публикации. Автор е на публикации и за някои по-слабо познати стари български и чуждестранни карти (главно политически и етнически) на България и Балканите от XIX-XX в. Съставя и изработва исторически карти.
Детайл от картата, показващ земите с преобладаващо българско население към 1910 г.

Историко-етническа карта на българите през 1910 г.

Настоящата карта е историко-етническа и изобразява една съществувала в миналото реалност. Посветена е на териториалното разпространение на българите на Балканите и в съседните на тях региони към 1910 г. (в навечерието на Балканските войни).