Елисавета Белобрадова

Елисавета Белобрадова е завършила право в Софийския Университет профил международни отношения. Социален предприемач, специалист по медиен маркетинг и артист. Народен представител от "Да, България" в последните четири парламента. Приоритети: Поставяне на България в центъра на европейските интереси като най-стратегическата държава на Балканите и основно поле на битка между демокрацията и руското влияние. Усъвършенстване на законодателната рамка на ЕС, касаеща семейните политики, образованието и пазара на труда. Появата на нов вид европейски депутат, работещ постоянно с българските институции и граждани през целия си мандат за прилагане на европейските стандарти и регулации