Христо Беров

Христо Беров е доцент по съвременна балканска история в Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
"Граничните райони на Австрия, Унгария и Сърбия", карта на Босна и Херцеговина, 1917 г. Авторско право: Schloß Schönbrunn Kultur-und Betriebsges.m.b.H./Фотограф: Alexander E. Koller

30-годишният срок на австро-унгарска окупация на Босна и Херцеговина – мит или реалност?

Във вихъра на честванията отново се обърна внимание на причините, поводите, конкретните дипломатически ходове около случилото се през лятото и ранната есен на 1908 г., за да се стигне до 22 септември и до акта на формално отхвърляне на зависимостите, с които е натоварена българската държава по силата на Берлинския договор от 1878 г.