Кирил Илиев

Кирил Илиев е историк, специалист по история на Балканите и българския национален въпрос