Марио Евстатиев

Марио Евстатиев е експерт по пътнически информационни системи, основател на единствения специализиран екип по интегрирани бордови информационни системи. От 2017 г. активно работи за подобряване на визуалната и акустична информация в транспорта, като със своите съекипници са автори на редица иновативни проекти в тази област, приложени в цялата страна. Експерт е в Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в настоящия Столичен общински съвет. Марио и колегите му са партийно необременени, работят изцяло от позицията на граждани и специалисти.