Матю Лоуенщайн

Матю Лоуенщайн е научен сътрудник в Института "Хувър" към Станфордския университет. Той изучава икономическата история на съвременен Китай от късния императорски период до началото на Народната република.
Медна бележка от Юншунcopper note, 1876; Предна част (ляво) и задна (дясно). Източник: JSSLJC, Piaotie, 32

Развитието на книжните пари в късния имперски Китай

Статията на Матю Лоуенщайн (Matthew Lowenstein) е посветена на еволюцията на китайската парична система от времето на династията Цин (1644-1911 г.) до периода на Републиката (1912-1949 г.). През тези три века Китай претърпява търговска революция. Есето се основава на научната статия "Хартиените пари в края на династията Цин и началото на републиката, 1820-1935 г."