Светослав Атаджанов

Цялата реч на носителят на Нобелова награва Александър Солженицин, известният съветски дисидент, е изнесена на 8 юни 1978 г. в университета Харвард. Текстът ѝ на оригиналният английски език е достъпен тук.

Историческата реч на Солженицин в Харвард, 1978 г.

Девизът на вашия университет е „Veritas”- Истината. И някои от вас вече знаят, а други ще узнаят през живота си, че Истината мигновено се изплъзва веднага, щом отслабне напрегнатостта на нашия взор – и при това ни оставя в илюзията, че продължаваме да я следваме. От това избухват множество разногласия. И още нещо: истината рядко бива сладка, а е почти винаги горчива. И тази горчивина не може да се избегне и в днешната реч – но аз я изнасям не като противник, а като приятел.