Владимир Чешмеджиев

Владимир Чешмеджиев започва гимназиалното си образование в Европейското училище в Брюксел, като по време на престоя си задълбочава интересите си в областта на българската история и осъзнава значението на националната общност. Завършва Първа английска езикова гимназия в София, като заема длъжността на председател на Ученическия съвет. Основава и ръководи Клуб „Родолюбие и отечествознание“. В момента е студент по право Софийски университет „Свети Климент Охридски“ и член на Студентски съвет при СУ.

102 години памет за Ньой

Минал е над един век, но българите помним Ньой и диктата, който откъсна земи. За поредна година млади хора излизат в различни градове и показват, че паметта е жива. Даваме думата на организатора на едно от събитията, изкарали стотици младежи по софийските улици - Владимир Чешмеджиев, председател на студентски клуб "Родолюбие и отечествознание"