Евгени Паунов

Д-р Евгени Паунов e български археолог и нумизмат, живеещ във Виена. Завършил магистратура по класическа археология в СУ "Св. Климент Охридски" (1997). Защитава докторска степен (PhD) по римска археология в Университета на Кардиф, Великобритания (2013). Работил е в няколко български музеи – в НИМ, в музея за история на София и в РИМ-Перник. Член-кореспондент на Австрийското, Гръцкото и Английското Кралско нумизматични дружества.
Снимка от гостуване на Вълчитрънското съкровище в Пловдивския исторически музей. Източник: Wikimedia Commons

Богдан Филов и „Българският Тутанкамен“

Тази популярна статия на проф. д-р Богдан Филов е написана и издадена само 10-на дни след откритието на съкровището от Вълчитрън, Плевенско - в началото на януари 1925 г. Може би съкровището тъкмо е било пристигнало от Плевен на съхранение в Народния археологически музей в София и проф. Б. Филов е направил само един бърз начален оглед на съдовете.
Стенописите, украсяващи стените на гробницата в Александрово, я превръщат в уникален паметник на тракийското изкуство - конник и пехотинец, участващи в ръкопашен бой, коне с впрягове, изобразени с невероятни подробности, банкет с хора на маса, отрупана с различни прибори от сребро и злато, ловци на коне, преследващи диви прасета и елени.

Монетите в Тракия и двете Мизии през II и I век пр. Хр.

Последните останки от старата късно-елинистическа парична система приключват с монетните съкровища, заровени в Южна Тракия около 10 г. пр. Хр., което очевидно съвпада с активната парична политика на Август и новия клиентски статут на Тракийското царство. По този начин може да се предположи, че началото на пълния римски политически и икономически контрол над Тракия може да бъде точно датирано по нумизматични данни около 11-10 г. пр. Хр.