Георги Иванов

Д-р Георги Иванов е роден в град Неврокоп, сега Гоце Делчев. Там завършва гимназия. Военната си служба отбива в Трудова повинност. Като трудовак работи по строителството на Брикетната фабрика към ТЕЦ „Марица изток” и Оловно цинков комбинат край Пловдив, прокарване на водопровод от местността „Меча поляна” до пътя Пловдив - Кърджали над село Новаково, строителството на пътя Велинград – Софат Дере и водопровода с водохранилището на „Конска поляна” над МОК „Медет” – Пирдоп. Завършва Висшия химикотехнологически институт в София. По-късно пак там защитава дисертация. От доста години е в Чикаго. Започва работа като Reaserch Associate в Illinois Institute Of Technology (IIT). Участва в създаването на изследователски център и научна програма към него (Center of Excellence in Polymer Science and Engineering). След успешеното начало на Центъра е избран за професор. Поканен е в Tennessee Technological University - Cookville, Tennessee, където създава и ръководи подобна лаборатория. Понастоящем работи като старши инженер в изследователския сектор на голяма частна компания и като хоноруван професор в IIT. Автор на книгата "Българските църковни общини в Америка и Чикаго"
Георги Иванов пред чешмата в Новаково, изградена и с негово участие.

Един ден в трудови войски като „Един ден на Иван Денисович“

Един политик наскоро, при откриване на някакъв паметник, говори за робския, убийствен труд на които са били подлагани българските евреи в трудовете лагери по царско време. Лагерите, които бяха мотив за спасяването на живота им. Съчувствам им!