Лилия Илиева

Лилия Илиева е професор по общо и сравнително езикознание. Дългогодишен преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски" и ръководител на Катедрата по български език. Автор на изследвания върху теорията и историята на езика. Работила в Пекинския университет и в Университета в Любляна. През последните години се занимава с първите български печатни книги, като издири и някои неизвестни досега автори и произведения.
Корицата на превода на "Огледало на истината" от латински на съвременен български от 2020 г., дело на проф. Лилия Илиева.

Кръстьо Пейкич от Чипровеч в книгата „Огледало на истината“, 1716 г. за Флорентинския събор

Това събитие е подробно описано от нашия католически автор, етническият българин Кръстьо Пейкич (1665 - 1731) в неговата книга "Огледало на истината", издадена през 1716 г. във Венеция.

Античният логически парадокс „Крокодилът“ и кореспонденцията на Цар Симеон

Този момент засяга условието, което Симеон поставя за освобождаването на византийските пленници и което само по себе си изглежда загадъчно: условието е да се разпознаят неговите намерения:
Кадър от село Рупите. Снимка: visitpetrich.com

Сестрата на Вампиро

Преди много години в битността си на съвсем млада асистентка попаднах в село Мулетарово. То сега се казва Рупите и е известно с капището, създадено обаче доста години по-късно. Не е спирало вниманието на научните чиновници, които са събирали материали от страната, по следната причина: населено е с бежанци от различни села, останали в границите на Гърция. По знайни причини, тези хора не са представлявали интерес за изследователите от БАН - такава им била методиката, че записвали само местно население. Преселниците не ги интересували!