Ясен Овчаров

Ясен Овчаров е строителен инженер. Завършва Университета по архитектура, строителство и геодезия - София през 2016 г. и Висше строително училище Любен Каравелов - София през 2020 г. Работи като консултант в частния сектор. Интересува се от история, социология, политика и икономика.
Гарекин Нждех, Солунска, Армения, България

Българският арменец Карекин Нъждех – неуморен борец за свобода

В светлината на очертаващата се поредна война между Армения и Азербайджан реших да пиша за повтаряемостта на великите личности в ситуация на исторически вододел. Скъпи приятели, човекът на снимката се казва Карекин Нъждех и е облечен в българска офицерска униформа. Този човек е най-близкото нещо до Ботев, което съм срещал в световната история.

Смъртта на Ким – династична криза в Северна Корея?

Ким Чен Ун най-вероятно е починал или е в много тежко здравословно състояние, непозволяващо му да ръководи страната, в тази на практика абсолютна монархия въпросът е дали сестрата му Ким Йо чонг ще поеме властта, докато синът на Ким III стане пълнолетен.