Васил Христов

Васил Христов се стреми да повдигне булото на реалността и да разкрие природните закони чрез дисциплини като философия, метафизика, еволюционна психология, расов реализъм и др.