Христо Ботев за… Югославия, 50 години преди нейното създаване

Време за четене: 2 минути

Христо Ботев е от тези големи хора, които много са писали, много са правили и накрая са умрели млади и май не докрай разбрани. Но пък живеем в епоха, в която публицистиката им е достъпна за четене, така че нека да видим какво е било мнението на поета-революционер за обединяване на т.нар. „южни славяни“ в една обща държава.

По негово време тази идея е набирала популярност и в крайна сметка ще се осъществи, с много кръв, убийства, гонения, мъчения и създаването на цял нов народ – македонския.

Но, четете!


Честитим появяването на българо-сръбския вестник „Югославия“!

…Идеята за югославянска конфедерация е идея на западните панслависти, в противност на онази на руските, програмата на коя се заключава в думите на великия им поет: „Славянските ли реки ще се влеят в руското море, или то ще пресъхне?“… Няма славянин южен или западен, няма свестен човек, кой би могъл да съчувствува на такава абстрактна идея, каквато е тази на русите, с осъществяването на коя се поглъщат цели народности, отделени една от друга с история, литература, нрави, обичаи.

С химическото сливане на подобни народности става композицията на робството, на яда, кой приима почти цяло столетие болната Полша. Напротив, няма славянин, южен или западен, няма свесен човек, който да не съчувствува на идеята за югославянска конфедерация, коя няма принципа на робството и сливането на разни народности; а, напротив, сигуранца е за свободно развитие на тези народи, кои ще я съставят.

Oтскоро се е появила тази идея между южните славяни; но малко е развита тя между наша народ по причини, че му е проповядвана неискрено и с ущърб за целостта му. Германското съединение със свойта деспотическа Прусия и италианското единство със своя Пиемонт и под своя Виктор Емануил са примери, кои плашат наша народ, защото нито Русия е за него Прусия, нито Сърбия – Пиемонт.

Югославянската конфедерация трябва да се проповядва и основе на други, свободни начала; тъй щото ни една от народностите да не бъде онеправдана. Прусецът е немец, пиемонтеца – италианец; но нито българинът е сърбин, нито сърбина – русец…

Друг път ще се върнем връх тоя предмет на приличното му място. Засега честитим само утешителното появяване на в. „Югославия“ с напредък и успех между нашите еднородци.


Източник: Вестник „Дума на българските емигранти“, г. I, брой 4 от 17 юли 1871 г.

Сподели
Георги Драганов
Георги Драганов

Георги Драганов е създател и редактор на сайта "Война и мир". Завършил НГДЕК "Константин Кирил Философ" и Международни отношения в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Има опит като учител и журналист, в момента работи като проектен мениджър.

2 Comments

  1. Поздрав. Сайтът Ви ме обнадеждава. Да сте жив и здрав! Всичко ще се оправи!…

    • Не разбрах, какво общо имат хемороидите със създаването на Югославия. Чета,чета… за Югославия и изведнъж – хемороидите…

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *