Георги Драганов

Георги Драганов е създател и редактор на сайта "Война и мир". Завършил НГДЕК "Константин Кирил Философ" и Международни отношения в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Има опит като учител и журналист, в момента работи като проектен мениджър.
Човешко жертвоприношение от страна на ацтеки, картина от 1550 г. Източник: WikiMedia Commons

Културното жертвоприношение на Европа на олтара на Гея

В продължение на десетилетия Германия беше икономическият двигател на еврозоната и това, което се случва с нея, неминуемо се отразява на перспективите за икономически растеж и социално благосъстояние на региона.
Ако се вземат предвид данните, регистрирани и публикувани от службите на криминалната полиция в 16-те федерални провинции на Германия, общият брой на нападенията с нож в цялата страна е надхвърлил 21 000 през 2022 г.

Германските власти: През 2022 г. е имало по 60 нападения с ножове на ден

Ако се вземат предвид данните, регистрирани и публикувани от службите на криминалната полиция в 16-те федерални провинции на Германия, общият брой на нападенията с нож в цялата страна е надхвърлил 21 000 през 2022 г.