Лична и частна собственост, микро и макроеволюция

Време за четене: 3 минути

Притежанието на един дом е достатъчно според някои идеолози. Снимка: Breno Assis, Unsplash

Има хора, които отказват да приемат фактите и си измислят какви ли не рационализации, за да продължат да вярват в несъстоятелните си тези. Хубав пример за това е една религиозна практика, разпространяваща се от САЩ от началото на века – креационизма. Изповядващите го имат буквална интерпретация на Библията и вярват, че светът и заобикалящата го Вселена са сътворени от Бог преди между 6 и 10 хиляди години, противно на всякакво натрупано през последните векове човешко научно познание за възрастта на света и Вселената, и историята на същите, и съсредоточават най-много усилия в това да атакуват еволюционната теория за произхода и сегашното многообразие на видове биологични организми на планетата.

Според най-доброто налично към момента човешко познание, цялото многообразие от живот, което наблюдаваме на планетата, е в резултат на продължителен процес на размножаване, изменения и адаптация към среда, която извършва несъзнателен естествен подбор на обитаващите я организми според адаптациите им към нея, който процес трае от появата на възможно най-простите първи организми на планетата преди близо 4 милиарда години до ден днешен. Ако не сте съгласни, че наблюдаваното днес разнообразие на живот на планетата е в резултат на милиарди години изменения и адаптация на тези изменения към средата им, иначе речено еволюция, то аз с нищо не мога да ви помогна.

Когато все пак на креационистите бъдат демонстрирани неопровержими доказателства за наблюдавана в природата еволюция, за да отрекат очевидното, те създават отделни категории, микро и макроеволюция. Микроеволюцията е нещо, което е възможно според техния прочит на Библията. Например, това са различните породи кучета и котки, а макроеволюцията, която според тях би трябвало да създава зоологически чудеса, като крокопатката, които никой не би очаквал да срещне, е несъвместима с техния прочит на Библията, и няма как да се е случила за краткия живот на планетата.

Обикновено става дума за хора, които нямат базово понятие от биология, и от която и да е от темите за естествения свят, но упорито държат да са прави. Биологията не разделя и не разглежда отделни категории микро и макроеволюция. Макроеволюция е това, което се случва, ако микроеволюцията има достатъчно време. Макроеволюция е микроеволюция, която е продължила достатъчно дълго. И става дума за един и същи процес в различни времеви рамки.

Посмяхме се малко на тези идеи, нали? Но те са малки, невлиятелни и безкрайно екзотични за България и Европа. За сметка на това други идеи при нас исторически са силно тачени и дори днес са масово разпространени.

Подобни картинки, описващи уж съществуваща разлика между частна и лична собственост циркулират из интернет.

Левите идеолози си позволяват, понеже така са решили и държат да са прави, да създават отделни категории за лична и частна собственост. Отвъд лявата идеология, която е за икономиката каквото е хомеопатията за медицината, икономиката не дефинира такава класификация на собствеността на категории като лична и частна. Ако съществува разлика, то тя се изразява в размер, обем, количество. Лична собственост според тях е едно жилище (и това сме го изпитвали исторически между 1956 и 1990 г.), което да обитавате, но да притежавате второ жилище, което да отдавате за ползване на други лица срещу заплащане, или наем, вие нямате право, тъй като то е частна собственост, и служи за експлоатация на другия човек.

Левите страдат от психическо увреждане, което ги кара да разглеждат всички икономически интеракции между хора, които са харам според тяхната идеология, за експлоатация. Защото те имат идеален план (подобно на Божия) за това как да се развива икономически обществото, и ако вие не сте съгласни с този план, вие просто не разбирате, или сте алчен, контрареволюционер, фашист, или други етикети, които левите идеолози обичат да лепят на враговете си. Четката ви за зъби е лична собственост, заводът за четки за зъби е частна собственост, която злият капиталист използва, за да експлоатира клетите работници, които е наел да работят за него срещу заплащане, за да произвежда и продава на вас четки за зъби на печалба, като експлоатира и работниците си, и вас по този начин. А вие, ако притежавате комплект инструменти, с които извършвате ремонти по личния си дом, те са лична собственост, но ако извършвате срещу заплащане ремонти по чужди домове, те вече са частна собственост. Лявата икономическа теория е толкова несъстоятелна, че е трябвало отдавна да се е сринала от икономическите си и логически противоречия.

Ако случайно приемете разграничението на категориите лична и частна собственост, и сте съгласни вие да можете да имате „лична“ собственост, и нито вие, нито никой друг да няма право да притежава „частна“ собственост, и да я използва, за да генерира печалба, и този ред да бъде налаган от държавата, то вие трябва да имате безкрайна вяра в добронамереността на тази държава, че ще закриля вашата „лична“ собственост, докато впряга цялата си сила, за да посяга на чуждата „частна“ собственост. То вие трябва да вярвате, че в този държавен апарат ще работят единствено безкрайно праведни и благи хора, едни истински ангели небесни.

Сподели
Александър Михайлов
Александър Михайлов

Александър Михайлов е завършил Машинно-технологичния факултет на Технически университет - София и се занимава с тежко машиностроене. Пише по теми свързани с политика, икономика, граждански свободи, в частност свобода на словото, както и по други наболели социални теми.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *