Кражбата на частната собственост чрез закон от БКП

Време за четене: 2 минути

Едно от основните неща, срещу които комунистите се борят изначално, е притежанието на частна собственост. Хората, които имат свой дом, малко заделени пари, някаква техника, са свободни, независими, не разчитат на държавата за своя поминък и следователно не могат да бъдат контролирани. А хора, които не могат да бъдат контролирани са опасни за едно централизирано общество.

Затова и качената на власт от Червената армия Българска комунистическа партия бърза да укрепи властта си и да изземе каквото и където може, наричайки своята кражба на фабрики, заводи, къщи, апартаменти и активи „национализация“. Милиони българи постепенно осъмват по-бедни за сметка на държавата, поставена под цялостния контрол на БКП. Почти всеки българин може да разкаже история от своето семейство какво им е откраднала комунистическата власт.

Как са направили това нещо обаче? Със закон, разбира се, благозвучно наречен „Закон за заменяне на частната собственост с лична собственост“. Предлагаме Ви да се запознаете с него:

ЗАМЕНЯНЕ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ С ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ

ИЗ ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Законът е бил обнародван в Държавен вестник, бр. 26 от 30 март 1973 г. Този нормативен акт е част от законодателството целящо премахване на частната собственост и заменянето и с т.нар. „лична собственост“.

Целта на законът е да ограничи възможността гражданите на България да притежават средства за производство. Наред с това, този акт въвежда знаменитата триада на по-ценни вещи, които все пак могат да бъдат притежавани от един „социалистически гражданин“: 1 дом – 1 вила – 1 лек автомобил. Прословутата глава ІІІ за отнемането на нетрудовите доходи бе запазена след 1989г., като понастоящем е заменена с нов закон със същата насоченост.

  Чл. 1 (1) (изм. – ДВ, бр. 31/1989г) Гражданите на Народна Република България могат да притежават в лична собственост недвижими и движими имоти за задоволяване на своите и на семейството си потребности, както и средства за производство за водене на спомагателна дейност и продукцията от нея.

…………………………..

            Чл.2 (1). Всеки гражданин може да притежава в пределите на страната един жилищен и един вилен имот.

            (2) Съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, които не са встъпили в брак, могат да притежават един жилищен и един вилен имот, който принадлежи на някого от тях или е тяхна обща собственост. Те може да притежават гараж, и в местоживеенето и във вилния имот.

            Чл. 6. (Изм. ДВ, бр. 31/1989г) Вилната сграда може да има височина до 2 етажа…

            Чл. 7. (1) Гражданин, който притежава повече от един жилищен или вилен имот по смисъла на предходните разпоредби, е длъжен да го прехвърли в двегодишен срок от влизането в сила на този закон…

            Чл. 8 (1) Ако собственикът не прехвърли имота по ал. 1 на предходния член в двегодишен срок, народният съвет извършва неговата продажба…

Глава трета

Отнемане в полза на държавата на нетрудови доходи, получени от граждани

Чл. 34 (1) (Изм. ДВ бр. 88/1986г.) Счита се до доказване на противното, че е получен доход по чл. 31,32 и 33, когато:

    1. Стойността на имуществото на гражданина явно превишава доходите, получени законно от него и от членовете на домакинството му, и приноса от неговия и техния личен труд;
    1. Направените разходи от гражданина и от членовете на домакинството му явно превишават техните законни доходи и приноса им от личен труд.
Сподели
Георги Драганов
Георги Драганов

Георги Драганов е създател и редактор на сайта "Война и мир". Завършил НГДЕК "Константин Кирил Философ" и Международни отношения в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Има опит като учител и журналист, в момента работи като проектен мениджър.

One comment

  1. Извинявам се предварително,за думите си,да не прозвуча като простак,който не съм!:: Вашта м.ма мръсна,има зло и имената са му: ционизъм и болшевизъм,правете си сметка и анализ,за жалост,светът се движи по техен интерес-точно и ясно!!!!!!!!!!!!!!!!

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *