ВЕИ-тата били много евтини и затова свободният пазар смазвал въглищата!? Я пак…

Време за четене: 2 минути

Слънчеви панели и вятърни перки са най-масовите ВЕИ в България. Снимка: Aqua Mechanical


ВЕИ-тата били много евтини и затова свободният пазар смазвал въглищата!? Я пак…

В края на септември CEER публикува преглед на схемите за подкрепа на ВЕИ в ЕС през 2020 и 2021, в който участват 27 държави (чрез националните си енергийни регулатори), от които 25 страни-членки на ЕС (вкл. България), съобщава 3E news.bg:

CEER (Съвет на европейските електроенергийни регулатори) публикува преглед на схемите за подкрепа на ВЕИ в ЕС през 2020 и 2021 г. CEER посочва, че за насърчаване на ВЕИ се използва широк набор от инструменти, като например инвестиционни субсидии, Feed-in tariffs (FiTs), Feed-in premiums (FiPs) и гаранции за произход…

Въз основа на данните предоставени за настоящия доклад, среднопретеглената подкрепа за ВЕИ е 83 €/MWh през 2021 г., като общите разходи възлизат на 56,323 млрд. евро.

В доклада се посочва също така, че не са направени почти никакви промени в централните характеристики на схемите за подкрепа като например естеството на финансирането, което все още е предимно от неданъчни налози (21 от 27 държави). Докато в повечето от тези страни има някои специфични такси върху електроенергията или понякога върху енергията като цяло, които се използват пряко за подпомагане на електроенергията от ВЕИ, Франция и Чехия използват държавния бюджет за подпомагане на тази електроенергия.

България е на трето място в Европа по държавна подкрепа за ВЕИ през 2021 г.
България е на трето място в Европа по държавна подкрепа за ВЕИ през 2021 г.
Забележете къде е България през 2021 г.:

1. Среднопретеглена подкрепа за ВЕИ = 183 €/MWh или трето място в Европейския съюз!

2. В това число средно 223 €/MWh за слънчеви и 328 €/MWh за вятърни централи. Никой не субсидира вятърния ток толкова много, колкото България!

В това време лигнитните ни ТЕЦ са работили МНОГО повече, основно когато цената на тока е била много висока, тоест системата (всички ние!) наистина е имала нужда от електричество и са плащали средно по около 75 €/т СО2 или около 90 €/MWh въглеродни данъци. С тези пари са изплащани гореописаните субсидии за ВЕИ.

Напомням, че точно в момента се раздават поредните стотици милиони евро грантове за нови фотоволтаични паркове.

Продължавайте да вярвате на зеленикаквата пропаганда…

Ето и линк за самия доклад.

Сподели
Боян Рашев
Боян Рашев

Боян Рашев е екперт по управление на околната среда и ресурсите, управляващ партньор в EY denkstatt.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *