Култура

Понятието „култура“ произлиза от латински: cultura, от глагола colo, colere – обработвам, работя на нива, култивирам, почитам.  През вековете има много дефиниции за това какво е култура, но почти винаги той върви ръка за ръка с понятията „цивилизация“ и „общество“