Връзката между оръжията и убийствата в Европа

Време за четене: 2 минути

Снимка: Josh Rocklage,Unsplash

Дебатът за притежанието на огнестрелни оръжия от цивилни граждани започва все повече да навлиза в публичното пространство в България. Почти не минава седмица, в която да не научим за поредния човек, който е бил пребит от превъзхождащи го по брой и сила хора, изнасилен, убит или ограбен.

Най-лесното и очевидно решение е това българите да бъдат въоръжени и да имат законовото право да се защитават срещу различни посегателства към живота и собствеността си.

На тази теза се противопостяват определени хора с аргумента – „Ако имаме повече оръжия, ще се избием„. Нека да погледнем статистиката и да видим защо това не е състоятелно.

gun_violence_europe.png

Оста x е оръжия на глава от населението, оста y е убийства на 100 000 души население. 4-те точки извън общата картинка, в която аз лично не виждам тенденция, са Латвия, Литва, Естония и Албания.


оръжия на глава от население
убийства на глава от население
Исландия31.70.56
Швейцария27.60.62
Австрия300.73
Румъния2.60.73
Словения15.60.73
Испания7.50.74
Люксембург18.90.79
Германия19.60.81
Дания9.90.85
Италия14.40.85
Чешка република12.50.86
Швеция23.10.91
Англия и Уелс4.60.98
Норвегия28.80.98
Хърватия13.71.09
Нидерландия2.61.1
Словакия6.51.26
Унгария10.51.26
Франция19.61.27
Гърция17.61.29
Малта28.31.3
Кипър341.31
Македония29.81.35
Португалия21.31.41
Босна и Херцеговина31.21.41
Шотландия5.61.42
Сърбия39.11.54
Ирландия7.21.6
Северна Ирландия (в Обединеното кралство)111.61
Полша2.51.65
България8.41.76
Финландия32.41.8
Белгия12.71.86
Турция16.52.38
Черна гора39.12.48
Латвия10.53.78
Естония54.19
Албания124.38
Литва13.65.89

Данните за оръжията са взети от Уикипедия, за убийствата – от Евростат, усреднено за периода 2010-2015 г.

Понастоящем в ЕС има поне 25 милиона притежатели на оръжие, предимно мъже. Общо те притежават приблизително 79,8 милиона оръжия.

Това означава, че средният брой притежатели на оръжие е 15,7 оръжия на 100 души в ЕС. Притежанието на оръжие е различно в отделните държави членки. Най-много огнестрелни оръжия се намират в по-големите държави (Франция, Германия), но в други държави (например Финландия, Кипър или Швеция) процентът на притежавани оръжия на глава от населението е по-висок.

Не се наблюдава ясна тенденция по отношение на притежанието на огнестрелно оръжие в ЕС: в някои държави то е намаляло през последните години, докато в други се е увеличило.

По отношение на тези данни следва да се отбележи, че те са приблизителни и че по-систематично е необходимо по-систематично отчитане на притежанието на огнестрелно оръжие в ЕС. Особено предизвикателство е да се направи карта на незаконните огнестрелни оръжия притежаването на огнестрелни оръжия.

Ловът е най-често срещаната причина, поради която европейците притежават огнестрелно оръжие, следвана от професионалните причини (напр. полицията) и спортната стрелба.

В по-малка степен причините за притежание на огнестрелно оръжие са лична защита или колекциониране. Европейците притежават предимно пушки (напр. ловни) и в по-малка степен ръчни оръжия, като пистолети и револвери.

Сподели
Теодор Караколев
Теодор Караколев

Теодор Караколев е журналист и изследовател на историята на архитектурата. Прави материали за култура и изкуство в сайта "Под тепето", като има опит и в редица други национални и пловдивски медии. Занимава се с изследване и популяризиране на архитектурата между двете световни войни във фондация "Български архитектурен модернизъм". Завършил "Изкуствознание и артмениджмънт" в НБУ с дипломна теза "Архитектура на православните храмове в България между двете световни войни". 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *